REGULAMENTUL NR. 333/2011

REGULAMENTUL NR. 333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Regulamentul nr. 333/2011 a aparut ca raspuns la tendinta de pe piata cu privire la deseurile de fier, otel si aluminiu care constituie materie prima in diferite industrii si care trebuie astfel sa indeplineaca o serie de criterii si specificatii, astfel incat acestea sa nu aiba un impact negativ asupra mediului.

Asadar, Regulamentul nr. 333/2011 este aplicabil organizatiilor implicate in operatiunea de recuperare a deseurilor. Aplicarea cu strictete a criteriilor stabilite in regulament, conduc la obtinerea de deseuri de fier, otel si aluminiu fara proprietati periculoase si cu cat mai putini compusi nemetalici.

Certificarea sistemului de management al calitatii implementat conform Reg. 333/2011 demonstreaza conformarea cu legislatia in vigoare (criterii specifice) si permite emiterea declaratiei de conformitate pentru deseurile de fier, aluminiu si otel care nu mai constituie deseuri.