ISO 45001 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca

Daca fiecare participant la locul de munca ar fi inarmat cu trei elemente (autoritate, resurse si competente), atunci cerintele pentru o cultura de siguranta preventiva sunt indeplinite.

McAleenan and McAleenan

Motivatia pentru aplicarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii in munca este de ordin: moral (niciun angajat nu ar trebui sa fie supus riscului de ranire, imbolnavire sau deces la locul de munca), economic (o performanta scazuta in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca implica costuri ridicate: tratament medical, scoaterea din productie a celor afectati, amenzi etc.) si legal (organizatiile au obligatia legala de a asigura conditii optime de lucru).

ISO 45001 contine cerintele pentru un sistem de management care permite unei organizatii sa-si controleze riscurile legate de sanatatea si securitatea ocupationala si sa-si imbunatateasca performanta in acest sens.

ISO 45001

  • Asigura focalizarea organizatiei asupra identificarii pericolelor pentru sanatatea si securittatea la locul de munca, eliminarii sau minimizarii riscului pentru angajati sau alte parti interesate care ar putea fi expuse la riscuri asociate activitatilor desfasurate;
  • Asigura premisele pentru comunicare eficienta cu toate partile implicate;
  • Presupune implicarea activa a conducerii si a tuturor angajatilor;
  • Impune imbunatatirea continua prin caracterul preventiv referitor atat la managementul riscului operational, cat si al celui la nivel organizational prin abordarea riscurilor si oportunitatilor la nivelul sistemului de management.

Un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale certificat demonstreaza angajamentul si capacitatea organizatiei pentru controlul pericolelor, pentru asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor si a vizitatorilor la punctele de lucru.